درآمدي بر علم رجال خوییقیمت: 8500 تومان

لینک خرید آنلاین


«درآمدي بر علم رجال» اثر «آيت الله سيد ابوالقاسم خويي»

درآمدي بر علم رجال در حقيقت، ترجمة مقدمه‌هاي ششگانه كتاب معجم‌رجال الحديث تأليف آيت‌الله سيدابوالقاسم خويي(ره) است كه ايشان در ضمن آن‌ها برخي از مهم‌ترين ديدگاه‌هاي كلي علم رجال را مطرح و نظرات عالمانة خود را دربارة آن‌ها اظهار كرده است؛ به‌اين‌ترتيب‌كه: در مقدمة اول دربارة دلايل ضرورت مراجعه به علم رجال و عدم قطعيت صدور مجموعة روايات كتب اربعه سخن گفته؛ در مقدمة دوم معيارهاي تشخيص وثاقت و حُسن راويان معتبر را به بحث نهاده؛ در مقدمه‌هاي سوم و چهارم به بيان همساني توثيقات فردي و همگاني، و دلالت مهم‌ترين عبارات مورد استناد در توثيق همگاني راويان پرداخته؛ در مقدمة پنجم صحت كليت روايات كتب اربعه را مورد ترديد قرارداده و در مقدمة ششم، پس از معرفي اصول رجالي شيعه، در نسبت كتاب الضعفاء ابن‌الغضائري تشكيك كرده و آن را ساختة مخالفان شيعه برشمرده است.

مترجم كتاب نيز در ضمن پانوشت‌هاي متعددي كه نگاشته، به توضيح پاره‌اي مصطلحات به‌كاررفته در متن و بيان و نقد برخي ديدگاه‌ها پرداخته است.

تاریخ :‌ 22 آبان 1397, 10:36 بازدید : 170
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف