اربعین امسال چند درصد زائر بار اولی را به خود دید؟

به گزارش روابط عمومی ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران برای چهارمین سال پیاپی اقدام به اجرای نظرسنجی از زائران و شرکتکنندگان در پیاده روی اربعین حسینی نموده است. این نظرسنجی از افرادی صورت گرفته است که برای ورود به کشور مرزهای زمینی شامل شلمچه، چزابه و مهران را انتخاب کردهاند. نظرسنجی اربعینی ایسپا با حجم نمونه 1491 نفر بین روزهای 6 تا 11 آبان ماه سال 1397 با همکاری شعب ایسپا در استانهای ایلام و خوزستان عملیاتی شده است. 

به گزارش روابط عمومی ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران برای چهارمین سال پیاپی اقدام به اجرای نظرسنجی از زائران و شرکتکنندگان در پیاده روی اربعین حسینی نموده است. این نظرسنجی از افرادی صورت گرفته است که برای ورود به کشور مرزهای زمینی شامل شلمچه، چزابه و مهران را انتخاب کردهاند. نظرسنجی اربعینی ایسپا با حجم نمونه 1491 نفر بین روزهای 6 تا 11 آبان ماه سال 1397 با همکاری شعب ایسپا در استانهای ایلام و خوزستان عملیاتی شده است. 

براساس یافته های این گزارش 29.8 درصد از پاسخگویان اعلام کرده اند که اولین بار است در راهپیمایی اربعین شرکت کرده اند. 51.4 درصد از پاسخگویان نیز اعلام کرده اند که به جز راهپیمایی اربعین، قبلا برای زیارت به عتبات عالیات مشرف شده اند. همچنین 87.1 درصد زائران پیاده روی اربعین اعلام کرده اند سال آینده نیز در این راهپیمایی شرکت خواهند کرد. 

55.3 درصد پاسخگویان با وسیله عمومی و 44.1 درصد با وسیله شخصی سفر از شهر خود تا مرز ایران مسافرت کرده بودند که 39.1 درصد از پاسخگویان که از وسیله نقلیه برای این سفر از شهر خود تا مرز استفاده کرده بودند رضایت زیاد و بسیار زیاد، 51.8 درصد متوسط و 9.1 درصد کم و خیلی کم داشته اند.

در سؤالات دیگری از پاسخگویان در خصوص رضایت از حمل و نقل در کشور عراق(از مرز تا شهرهای زیارتی و بالعکس) نظرخواهی شده است که 29.9 درصد از پاسخگویان وضعیت حمل و نقل در داخل کشور عراق از مرز ایران تا شهرهای زیارتی را خوب و خیلی خوب ارزیابی نموده اند، 35 درصد متوسط و 35 درصد ضعیف و خیلی ضعیف اعلام رضایت کرده اند. همچنین پاسخگویان میزان رضایت خود را از وضعیت حمل و نقل در کشور عراق از شهرهای زیارتی تا مرز ایران را 34.3 درصد متوسط، 24.8 درصد خوب و خیلی خوب و 10.1 درصد ضعیف و خیلی ضعیف اعلام کرده اند. 

تاریخ :‌ 23 آبان 1397, 14:42 بازدید : 53
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف