همایش بین المللی پژوهش های قرآنی تمدید شد

پیرو جلسه شورای سیاست گذاری یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، مورخ 1397/10/5 مهلت ارسال مقالات همایش تا تاریخ 30 بهمن 1397 تمدید شد.

محورهای همایش:

محور اول - مفاهیم و مبانی نظری ایمان به وعده های الهی

1. معنا شناسی ایمان به وعده های الهی در آیات و روایات

2. بررسی حوزه های معنایی وعد و وعید در آیات و روایات

3. بررسی سبک شناختی اسلوب وعده در آیات و روایات

4. اهمیت و ضرورت ایمان به وعده های الهی در آیات و روایات

5. تخلف ناپذیری وعده­های الهی در آیات و روایات

6. سنت­های الهی در آیات و روایات

7. ویژگی های وعده هاي الهي در آیات و روایات

8. شاخصه های ایمان به وعده های الهی در آیات و روایات

9. گونه شناسی و مصادیق وعده­های الهی در آیات و روایات (مورد پژوهی...)

10. مصادیق تحقق وعده­های الهی در آیات و روایات

11. بررسی مصادیق تحقق وعده های الهی در دنیای معاصر (مورد پژوهی: در حوزه مبارزه با استکبار، انقلاب اسلامی ایران، مبارزه گروه های مقاومت و...)

12. تبیین الگوی مهندسی فرهنگی مبتنی بر بسامد وعده های الهی در قرآن و روایات

 

محور دوم - ماهیت و قلمرو ایمان به وعده های الهی

1.     ماهیت ایمان به وعده های الهی

2.     رابطه توکل و ایمان به وعده های الهی

3.     رابطه سنت های الهی و وعده های الهی در قرآن کریم

4.     بشارت به وعده های الهی در آیات و روایات

5.         وعده های الهی به انبیاء در آیات و روایات (مورد پژوهی...)

6.     بررسی وعده های الهی در کتب آسمانی

7.     مصادیق تحقق وعده های الهی در کتب آسمانی

8.         بررسی تطبیقی مهدویت و ایمان به وعده های الهی

9.         مقایسه تطبیقی وعده های الهی در قرآن کریم و سایر کتب آسمانی

10.    مقایسه سبک شناختی وعده های الهی در قرآن کریم و سایر کتب آسمانی

11.    وعده­های آخر الزمانی قرآن کریم

12.    تجلی ایمان به وعده های الهی در ادعیه معصومان(ع) (مورد پژوهی در نهج البلاغه، خطبه غدیر، خطبه فدکیه، صحیفه سجادیه و...)

13.    تجلی ایمان به وعده های الهی در اندیشه و سیره عملی پیامبر اکرم (ص)

14.    تجلی ایمان به وعده های الهی در اندیشه و سیره عملی صحابه پیامبر اکرم (ص)

15.    تجلی ایمان به وعده های الهی در اندیشه و سیره عملی معصومین (ع)

16.    تجلی ایمان به وعده های الهی در سیره اندیشمندان  مسلمان

17.    تجلی ایمان به وعده های  الهی در اندیشه و سیره عملی امام خمینی(ره)

18.    تجلی ایمان به وعده های  الهی در اندیشه و سیره عملی مقام معظم رهبری(مدظله)

19.    ایمان به وعده های الهی در گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

20.    تجلی ایمان به وعده های الهی در گفتمان شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

21.    تحلیل گفتمان دفاع مقدس در باورمندی به وعده­های الهی

22.    ایمان به وعده های الهی و آینده پژوهی انقلاب اسلامی

23.    ایمان به وعده های الهی در ادبیات مقاومت ایران و کشورهای اسلامی

24.    ایمان به وعده­های الهی در گفتمان بیداری اسلامی

25.    ایمان به وعده­های الهی در سیره امام خمینی(ره) از نگاه اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان

26.    بازخوانی تاریخ اسلام در رابطه با تحقق وعده­های الهی

27.    مطالعه تطبیقی وعده­های الهی در قرآن کریم و مفاهیم جامعه شناسی

 

 

محور سوم  عوامل و راهکارهای تحقق ایمان به وعده های الهی

1.     شرایط و عوامل تحقق وعده های الهی از منظر آیات، روایات و سیره معصومین (ع)

2.     شرایط و عوامل تقویت وعده های الهی از منظر آیات، روایات و سیره معصومین (ع)

3.     شرایط و عوامل تحقق وعده های الهی از دیدگاه اندیشمندان فرق اسلامی

4.     شرایط و عوامل تحقق وعده های الهی از دیدگاه اندیشمندان غیر مسلمان

4.1  بررسی تطبیقی ایمان به وعده های الهی و حماسه حسینی

5.     علل و اسباب زمینه ساز تحقق وعده های الهی

6.     ارتباط اعمال انسان با تحقق وعده­های الهی

7.     ارتباط اعمال انسان با تحقق وعده­های الهی

8.     شرایط و عوامل تحقق وعده های الهی در سیره انبیاء

9.     شرایط و عوامل تحقق وعده های الهی در سیره ائمه معصومان (ع)

10.    شرایط و عوامل تحقق وعده های الهی قرآن  در حوزه گفتمان انقلاب اسلامی ایران

11.    امدادهای غیبی و تحقق وعده های الهی

12.    گفتمان انقلاب اسلامی و راهکارهای تحقق وعده­های الهی

13.    راهبردهای قرآنی در گفتمان سازی ایمان به وعده­های الهی

14.    جایگاه رهبری نظام اسلامی در فرهنگ سازی ایمان به وعده های الهی

15.    راهکارهای تقویت ایمان به وعده­های الهی در اندیشه امام خمینی (ره)

16.    راهکارهای تقویت ایمان به وعده­های الهی در اندیشه مقام معظم رهبری (مد ظله)

17.    نقش عالمان دینی در فرهنگ سازی گفتمان ایمان به وعده های الهی

18.    بایسته های تحقق وعده های الهی در نظام اسلامی

19.    ظرفیت رسانه­ها و نو شبکه های مجازی در گفتمان سازی ایمان به وعده های الهی

 

 

محور چهارم – آثار، نتایج و دستاوردهای ایمان به وعده های الهی

1. آثار ایمان به وعده های الهی در زندگی فردی

2. آثار ایمان به وعده های الهی در زندگی اجتماعی

3. آثار ایمان به وعده های الهی در حیات طیبه امت های اسلامی

4. آثار ایمان به وعده های الهی در نصرت امت های اسلامی

5. نقش ایمان به وعده های الهی در پیروزی انقلاب اسلامی

6. نقش ایمان به وعده های الهی در پیروزی های جبهه مقاومت

7. ایمان به وعده های الهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

8. نقش ایمان به وعده­های الهی در تمدن نوین اسلامی

9. کارکرد انگیزشی ایمان به وعده­های الهی

10. ایمان به وعده­های الهی و هدفمندی زندگی

11. ایمان به وعده های الهی در سبک زندگی اسلامی

12. ارتباط وعده­های الهی با باورها و گفتمان­های فرهنگی و اجتماعی صدر اسلام

13. رابطه ایمان با وعده الهی در توسعه روزی و الزامات تحقق آن

14. رابطه ایمان به وعده­های الهی با سرنوشت امت­ها

15. کارکردهای ایمان به وعده های الهی در عصر غیبت

16. نقش ایمان به وعده های الهی در انگیزش امت­های مستضعف

17. نقش ایمان به وعده­های الهی در پیشبرد اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی

18. نقش ایمان به وعده های الهی در ترویج گفتمان انقلاب اسلامی

19. آثار تربیتی ایمان به وعده های الهی از منظر آیات و روایات

20. آثار معنوی (اخلاقی، عرفانی و...) ایمان به وعده های الهی از منظر آیات و روایات

21. تأثیر ایمان به وعده­های الهی در پیشگیری از جرائم

22. نتایج بینشی باور به وعده­های الهی

23. ایمان به وعده های قرآنی و نصرت الهی

24. ایمان به وعده های الهی و نصرت مومنان (مورد پژوهی...)

25. ایمان به وعده های قرآنی و نصرت امت اسلامی

26. نقش ایمان به وعده نصرت الهی در استقامت و پایداری مسلمانان

27. نقش ایمان به وعده های الهی در تحقق تمدن نوین اسلامی

28. نقش ایمان به وعده های الهی در مقابله و مبارزه با توطئه های دشمنان

29. نقش آفرینی ایمان به وعده های الهی در عرصه های بین المللی گفتمان انقلاب اسلامی ایران

30. جایگاه مردم در تحقق وعده های الهی از منظر آیات و روایات

31. نقش گفتمان سازی در نهادینه سازی ایمان به وعده های الهی

 

محور پنجم - موانع، چالش ها و آسیب های ایمان به وعده های الهی

1.     موانع تحقق وعده­های الهی در آیات و روایات

2.     ایمان به وعده­های الهی و چالش­های معنویت مدرن

3.     موانع و چالشهای التزام عملی به ایمان به وعده های الهی در گفتمان انقلاب اسلامی

4.     آسیب شناسی گفتمان سازی ایمان به وعده های الهی

5.     پیامدهای سوء ظن به وعده های الهی در آیات و روایات

6.     بینش های انحرافی در ایمان به وعده های الهی

7.     آسیب شناسی رسانه ها و نوشبکه­های مجازی در گفتمان سازی ایمان به وعده های الهی

8.     آسیب شناسی مکاتب انحرافی عرفانی درباره وعده های الهی از نگاه قرآن کریم

9.     ایمان به وعده های الهی و آسیب شناسی سیاست های کلی حکومت های اسلامی

10.    تاثیر عملکرد حاکمان در تحقق وعده های الهی با رویکرد آسیب شناسانه

11.     آثار بی مبالاتی نسبت به وعده های الهی از منظر آیات و روایات

12.     ایمان به وعده های الهی و آسیب شناسی سیاست های کلان

13.     جریان شناسی استکبار جهانی در عرصه تضعیف باور به وعده های الهی

14.    روش شناسي اقدامات دشمنان در ایجاد موانع تحقق وعده هاي الهي

15.    عوامل تضعیف ایمان به وعده های الهی در جوامع اسلامی

16.    تفاوت وعده­های الهی با وعده های استکباری

17.     وعده­های دروغین از دیدگاه قرآن و سیره معصومان

18.    وعده­های شیطانی و شاخصه های آن در آیات و روایات


نویسندگان و پژوهشگران گرامی، جهت شرکت در همایش مذکور می توانند به آدرس اینترنتی http://iqro.ir/fa/ مراجعه فرمایند.
 
تاریخ :‌ 17 دی 1397, 15:42 بازدید : 11
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف