حسین شجاعی

1.همکاری در طرح «سنن الهی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، دانشگاه امام صادق(ع)، 1394.
2. همکاری در طرح «تدوین راهبردهای پیشنهادی پیوند جریانها و مکاتب قرآنی با آموزش عالی»، وزارت علوم، 1396.
3. همکاری در طرح «مساله شناسی موضوعات کاربردی مورد نیاز نظام توسعه فرهنگ قرآنی در حوزه مطالعات تخصصی قرآنی»، وزارت علوم، 1396.
1. شجاعی، حسین، مدخل «مطروح»، «مویدی؛ مجد الدین»، «معجم رجال الحدیث»، دایرة المعارف تشیع، ج 14، 1395.
2. شجاعی، حسین و همکاران(1385)، خبرگان منتخب ملت، قم، بقعة المبارکة.
3. شجاعی، حسین و همکاران(1385)، پرسش و پاسخ هایی در مورد مجلس خبرگان، تهران، بسیج دانش آموزی.
4. همکاری در تدوین کتاب «پژوهشی در اسناد نهج البلاغه» به سرپرستی دکتر احمد پاکتچی.
5. تدوین درسنامه ی تفسیر موضوعی درس تدبر و تفسیر دانشگاه امام صادق(ع).
نگارش مقاله
1. میر حسینی، یحیی، شجاعی، حسین(1393). گونه شناسی نقدهای شهید مطهری بر گزاره های تاریخی. فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ اسلام، دوره 60، شماره 4، 123-144.
2. شجاعی، حسین، مصلائی پور، عباس، اسدبیگی، سجاد(1394). الزامات کلامی پژوهش میان رشته ای در قرآن(با تکیه بر سطوح معرفت شناسی، اصطلاح شناسی و روش شناسی). فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره هفتم7، صص21-44.
3. شجاعی، حسین، هوشنگی، حسین، رضایی مقدم، محمد(1394). تحلیل و گونه شناسی انتقادات بر تفسیر عرفانی. دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث، دوره17، شماره 1، صص 109-136.
4. شجاعی، حسین، مصلائی پور، عباس(1395). آسیب شناسی کیفیت به کارگیری تاریخ در تفسیر قرآن. فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دوره 7، شماره22، صص95-116.
5. شجاعی، حسین، مصلائی پور، عباس(1395). سنجش انتقادی اخبار تاریخی تفاسیر قرآن با بهره گیری از ملاک های علم تاریخ و علم حدیث. دوفصلنامه علمی-پژوهشی تفسیر و زبان قرآن، شماره8، صص133-150.
6. شجاعی، حسین، رجبیان، نقی(1396).بررسی انتقادی روش مفسران در بیان تاریخ، دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، شماره 10، صص61-84.
7. ایزدی، مهدی، شجاعی، حسین(1396). تاثیر انگیزه¬های نسخه نویسان در اعمال تصرفات عامدانه در متون وآثار روایی. فصلنامه علمی-پژوهشی علوم حدیث، شماره 3، صص121-145.
8. شجاعی، حسین، ثقفیان، علی(1396). تاثیر آگاهی از تحولات تاریخی زبان عربی بر گستره پژوهش ریشه شناسی واژگان قرآن. دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث، شماره1، دوره21، صص5-28.
9. شجاعی، حسین، ثقفیان، علی(1397). کارکرد اسطوره شناسی به مثابه ابزاری میان رشته ای در حوزه ی تحلیل و نقد حدیث. دارای گواهی پذیرش از نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث.
10. شجاعی، حسین، ثقفیان، علی(1395). آسیب شناسی پژوهش در مفردات قرآن کریم و راهکار برون رفت از آن. دو فصلنامه علمی-تخصصی قرآن پژوهی معاصر، شماره2، صص73-91.
11. شجاعی، حسین، موسوی فر، سید محمد تقی(1393). ابعاد جامعه شناختی نظریه استخدام علامه طباطبایی. دو فصلنامه علمی-تخصصی بلاغ مبین، شماره38-39، صص53-84.
12. شجاعی، حسین(1395). موانع ترمینولوژیک همکاری میان‌رشته‌ای تاریخ با مطالعات قرآنی و راهکار برون رفت از آن. دو فصلنامه علمی-تخصصی پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم، شماره2، صص27-44.
13. شجاعی، حسین(1394). روش های پرکاربرد علم تاریخ در تشخیص اعتبار رجال حدیث. همایش بین المللی تاریخ پژوهی، تهران.
14. موسوی فر، سید محمد تقی، شجاعی، حسین(1395). راهکارهای قرآن و عترت در زمینه ارتقای سلامت معنوی خانواده. همایبش بین المللی عرفان و فلسفه، تربیت حیدریه.
15. شجاعی، حسین(1394). دلایل نیاز به نقد سندی حدیث و روش شناسی آن در تولید علوم انسانی-اسلامی. همایش ملی علوم انسانی-اسلامی، تهران.
16. شجاعی، حسین(1394). فرایند استفاده از نگرش و روش میان رشته¬ای در مطالعات قرآنی. همایش ملی علوم انسانی-اسلامی، تهران.
17. موسوی فر، سید محمدتقی، شجاعی، حسین، اسدبیگی، سجاد(1395). ابعاد و روش شهای تربیت فرزند در سیره حضرت زهرا(س). همایش ملی علوم اسلامی، تربت حیدریه.
1. تدریس اخلاق در دانشگاه امام صادق(ع)، 1392.
2. تدریس روش تحقیق و مهارت های پژوهش در حوزه علمیه امام رضا(ع)، 1394 .
3. مدرس کارگاه شیوه ی مقاله نویسی در دانشگاه امام صادق(ع)، 1395.
4. مدرس کارگاه مهارت تحصیلی در حوزه علمیه امام رضا(ع)، 1396.
5. مدرس کارگاه پاراگراف نویسی در حوزه علمیه امام رضا(ع)، 1396.
6. فعالیت تبلیغی در مدارس منطقه 3 آموزش و پرورش ، 1392.
7. تدریس مهارت های تحصیلی و مهارت های زندگی در حلقه صالحین، 1392.
1. داور نشریه علمی-پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث، از سال 1395.
2. داور نشریه علمی-پژوهشی کتاب قیم، از سال 1395.
3. داور نشریه علمی-پژوهشی زبان شناسی قرآن کریم، از سال 1395.
4. داور نشریه پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم، از سال 1395.
5. داور نشریه بلاغ مبین، از سال 1392 .
6. داور علمی مقالات همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در قرآن کریم، 1395.
7. ویراستار نشریه علمی-پژوهشی کتاب قیم، از سال 1396.
8. نماینده انجمن های علمی در شورای فرهنگی دانشگاه امام صادق(ع)، 1392.
9. مسئول دبیرخانه درس تدبر و تفسیر دانشگاه امام صادق(ع)، 1393.
10. مدیر مسئول، سردبیر و عضو هیئت تحریره نشریه علمی-تخصصی بلاغ مبین، 1391-1395.
11. فعالیت در گزینش دانشگاه امام صادق(ع)، 1391-1394.
12. ناظر شورای نگهبان در انتخابات، از سال 1391.
13. بازرس یادمان های دفاع مقدس در راهیان نور، 1390.
14. همکاری تبلیغی و محتوایی با دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع)، از سال 1389-1392.
15. مسئول اجرایی برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی در انجمن علمی دانشگاه امام صادق(ع)، 1391-1392.
1. کارآگاه آموزش نرم افزار سیتاوی، دانشگاه امام صادق(ع).
2. کارگاه آموزش آشنایی و کار با نرم افزارهای اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع).
3. کارگاه آشنایی با زبان های سامی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی، دانشگاه امام صادق(ع).
4. کارگاه آموزش تصحیح نسخ خطی، دانشگاه امام صادق(ع).
5. کارگاه آموزش مجموعه آفیس، گروه آموزشی درسنامه.
عضویت در انجمن های علمی و فرهنگی
1. عضو انجمن قرآن و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی، 1396.
2. عضو انجمن علمی الهیات دانشگاه امام صادق(ع)، 1391-1395.
3. دبیر انجمن علمی الهیات دانشگاه امام صادق(ع)، 1391.
4. عضو بشیران جوان، از سال 1391.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف