طرح آسیب شناسی برونداد آموزش قرآن در مدارس ابتدایی

در سالهای اخیر به برکت استقرار نظام جمهوری اسلامی، هر چند برنامههای آموزش قرآن نسبت به سالیان 
گذشته،  پرشتاب  پیش  رفته  است،  اما  شواهد  حاکی  از  آن  است  که  هنوز  ضعفها و  نواقص  زیادی  در  نتایج  و 
دستاوردهای  حاصل  از  این  برنامهها وجود  دارد  که  نیازمند  شناسایی  و  بررسی  است.  بر  همین  اساس، پژوهش 
حاضر به شناسایی آسیبهای موجود در برنامههای آموزش قرآن در مدارس ابتدایی میپردازد. به منظور تحقق 
هدف  فوق،  از  روش  پژوهش  آمیخته  (کیفی-کمی)  استفاده  شده  است.  
در  بخش  کیفی  پژوهش،  با  9 نفر  از متخصصان علوم قرآنی و متخصصان آموزش قرآن مصاحبههای نیمهساختار یافته انجام شد. در گام بعدی، فایل صوتی مصاحبهها پیادهسازی شده و با روش علمی کدگذاری و مقولهبندی شدند. بر اساس مقولههای مستخرج از مصاحبهها پرسشنامهای محقق ساخته طراحی شد.  بر اساس یافتههای بدست آمده از بخش کیفی پژوهش تعداد 64 آسیب در برنامههای آموزش قرآن مدارس در مؤلفههای اهداف، محتوا، امکانات آموزشی، روشهای تدریس، روشهای ارزشیابی، نقش معلم اهداف، محتوا، امکانات آموزشی، روشهای تدریس، روشهای ارزشیابی، نقش معلم، نقش دانشآموز، نقش خانواده، نقش آموزش و پرورش و نقش جامعه شناسایی شدند.
تاریخ :‌ 30 بهمن 1397, 10:00 بازدید : 1 023
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف