سنجه هایی در دین پژوهی معاصر

کتاب سنجه هایی در دین پژوهی، مجموعه مقالاتی در خصوص مسائل مختلف دین پژوهی است که در جامعه ما نمود یافته است. برخی از این مقالات در خصوص مسائل فلسفه دین به طور خاص است که در فصول خداوند و برهان، زبان و دین، اخلاق و دین گرد آمده است. در این مقالات بیشتر بررسی فلسفی مباحث دین پژوهی، مانند برهان های اثبات وجود خداوند و مسئله زبان دین و هرمنوتیک و نگرش اسلامی به اخلاق مورد توجه بوده است. با اینکه مسئله علم و دین در فلسفه دین نیز مطرح می شود، اما به‏ صورت مستقل مطالب مهمی را در دین پژوهی معاصر پدید آورده است که در یک فصل سه مقاله در این باب عرضه شده است.

مولف در پیشگفتار کتاب نوشته است: «اگرچه برخی مسائل فلسفی به صورت مستقیم در دین پژوهی معاصر مطرح نشده اند اما بسیاری از جهت گیری ها در حوزه دین پژوهی به تبیین این بنیادهای فلسفی وابسته است. تبیین علیت و وجود در برهان های اثبات خداوند و مسئله زمان در رابطه خداوند و عالم اهمیت بسیاری دارد که در یک فصل مقالاتی در این زمینه ها آمده است. دیدگاه اسلامی درباره انسان و هویت و غایت او در فصلی دیگر با عنایت به نگاه صدرایی به آن واکاویده شده است. در فصل هفتم به جنبه ای از مسائل اجتماعی حضور ادیان در جهان، یعنی نقش دین در جهانی شدن با تأکید بر رسانه پرداخته شده است. بنیادهای تفکر غربی اقتضائات دین پژوهانه ای داشته است که در فصل بعدی به سه مورد از آن اشاره گردیده است تا نگرش غربی در این زمینه تحلیل شده و نقد و سنجش لازم را بیابد. در انتها بحث و گفت وگوی ادیان مورد توجه قرار گرفته است که در مقاله اول به واکاوی معنای گفت وگوی ادیان پرداخته شده است و دو مقاله به دو مسئله مهم در گفت وگوی ادیان و راهکارهایی برای آن اختصاص یافته است.»

فهرست مطالب کتاب:

خداوند و برهان
زبان و دین

اخلاق و دین

علم و دین

انسان و دین

گفتگوی ادیان

تاریخ :‌ 30 بهمن 1397, 14:50 بازدید : 1 069
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف