مبادی دین پژوهی

کتاب مبادی دین پژوهی اثر سید حسین حسینی، تلاشی کوتاه در جهت تبیین و تحلیل مبادی دین پژوهی است. در مجموعۀ مباحث فلسفی و کلامی، "دین پژوهی" یکی از کلیدی‌ترین عناوین آن به حساب می‌آید.

موضوع کتاب مبادی دین‌پژوهی، گفتارهایی درباره تحقیق در دین و مبانی پژوهش در دین است که با هدف ارائه الگوهای درست و کاربردی در زمینه پژوهش در دین تدوین شده است.

"مبادی دین پژوهی"، مجموعه اموری است که پیش از ورود در متن مباحث خاص و معیّن دین پژوهی، دستاویز هر محقّقی قرار می‌گیرد و او را از پاسخ به آن‌ها و اِعلام موضع، چاره‌ای نخواهد بود.

مباحث این کتاب در پنج بخش تدوین شده است؛ بخش اول به پیشینه دین‌پژوهی اختصاص دارد. در این بخش پیشینه موضوعات دینی و اعتقادی و سیر تحول آیین‌ها بررسی شده است. در بخش دوم چیستی دین‌پژوهی و مفاهیم مرتبط با این حوزه شرح داده شده است. معنای لغوی و اصطلاحی دین و دیدگاه‌های گوناگون دربارۀ دین و کثرت ادیان در این بخش توضیح داده شده است. بخش سوم به چرایی دین‌پژوهی می‌پردازد و انگیزه‌های روانی، نفسانی، فکری و نظری دربارۀ دین‌پژوهی را بررسی می‌کند. در بخش چهارم روش‌های پژوهش در دین آموزش داده شده است. این روش‌ها عبارت‌اند از: روش تجربی، روش عقلی، روش عرفانی و روش تعبدّی. بخش پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از این پژوهش است.

در بخشی از کتاب دین‌پژوهی می‌خوانیم:

دین به شخص چیزی را می‌دهد که از هیچ منبع دیگری قابل دریافت نیست... نقش برجسته دین، بر خلاف فلسفه و اخلاق، و یا هر گونه فعالیّت‌های ایده‌آل‌گرایانه و یا فرهنگی، این است که برای یک فرد انسانی بالاترین رضایت‌های زندگی‌اش را، از طریق ارتباط حیاتی با آنچه او به عنوان قدرت و یا قدرت‌های مافوق بشری این جهان تشخیص می‌دهد، فراهم آورد.


فهرست مطالب

درآمد
پیش گفتار
بایدها و ضرورت‌ها
بخش اوّل: پیشینۀ دین پژوهی (تاریخچه)
فصل اوّل: نظری بر پیشینۀ موضوعات دینی و اعتقادی
فصل دوم: بررسی زمینه‌های تفکّر اعتقادی
بخش دوم: چیستی دین پژوهی (مفاهیم)
فصل اول: دین در بستر دیدگاه‌ها
فصل دوم: تقسیمات دین
بخش سوّم: چرایی دین پژوهی (انگیزه ها)
فصل اول: عوامل و انگیزه‌های روانی و نفسانی
فصل دوم: عوامل و انگیزه‌های فکری و نظری
بخش چهارم: چگونگی دین پژوهی (روش ها)
فصل اول: روش تجربی
فصل دوم: روش عقلی
فصل سوم: روش عرفانی
فصل چهارم: روش تعبّدی
بخش پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
فهرست‌ها
پایه‌ها
آیات و روایات
نام‌ها
نمایه ها

تاریخ :‌ 30 بهمن 1397, 14:52 بازدید : 1 055
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف