روش های تربیتی در قرآن (جلد اول)

در حوزة تعليم و تربيت، اتخاذ روش صحيح و نتيجه بخش، امري مهم و ضروري است. چرا كه لغزش و اشتباه در انتخاب روش و بكارگيري آن، مي تواند به گمراهي و نابودي متربي منتهي شود. بنابراين بايد در پي شناخت و بكارگيري بهترين و كارآمدترين روش هاي تربيتي باشيم. و چه بهتر كه در اين خصوص به سراغ قرآن رفته، و اين مهم را در پرتو آيات نوراني آن جستجو كنيم. در اين كتاب، چهار روش: 1. تذكر و يادآوري 2. موعظه و نصحيت 3. عبرت دهي 4. امرو نهي، از منظر قرآن مورد بررسي قرار گرفته است. دليل اينكه اين چهار مورد در كنار هم آمده اند، كاركرد مشترك يعني جنبه هوشيار سازي و انگيزشي بودن آنهاست. ارتباط اين چهار روش با هم به گونه اي است كه يك طيف روشي را در راستاي تحقق يك هدف تشكيل مي دهند. در اين طيف، ابتدا با روش تذكر و يادآوري غفلت زدايي مي شود، آنگاه با موعظه و نصيحت نوعي خشيت و رقت قلب ايجاد مي گردد. با روش عبرت دهي بر اين امر تأكيد مي شود. و در نهايت با امر و نهي، متربي براي تغيير رفتار با نوعي الزام و تحميل مواجه مي گردد.
تاریخ :‌ 5 اسفند 1397, 08:30 بازدید : 1 143
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف