نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی

«نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی» با هدف تدوین شاخصه‌های کلی جامعه سالم و راهبردهای دستیابی به آن با تکیه بر اصول و موازین قرآن و حدیث برگزار می گردد.‏‏ بدین ترتیب که با تکیه بر آیات قرآن و روایات، عوامل موثر بر سلامت اجتماعی در حیطه های مختلف و به صورت روشمند شناسایی و بر اساس آنها اقدام خواهد شد.

فعالیت‌های کنفرانس در راستای «تبیین و ترویج مؤلفه‌های قرآنی سلامت اجتماعی» در چند محور صورت می گیرد:

نخست؛ تبیین مؤلفه‌های قرآنی که مسیری از قرآن کریم به سلامت اجتماعی و بالعکس را جهت پاسخ‌گویی به نیازها و دغدغه‌های روز جامعه در سطح ملی و جهانی دنبال می‌کند؛ 

دوم؛ ترسیم الگوی روش‌شناسی نوین در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای حوزه سلامت اجتماعی و قرآن؛

 سوم؛ کاربردی‌سازی یافته‌ها در بستر جامعه.

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه : 01333384939


آدرس اینترنتی: http://www.iqshconf.ir/

محورهای همایش :

 • پایش وضعیت سلامت اجتماعی در ایران و جهان:
 • مؤلفه ها و شاخص های سلامت اجتماعی  مانند عدالت اجتماعی، اخلاق اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ....
 • وضعیت آسیب های اجتماعی:
 • بررسی مؤلفه ها و شاخص های سلامت اجتماعی در مقیاس ملی
 • مقایسه تطبیقی وضعیت سلامت اجتماعی در ایران در مناطق مختلف قومی، زبانی و دینی
 • مقایسه تطبیقی سلامت اجتماعی ایرانیان با سایر کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کشورهای مشابه منطقه ای
 • مبانی مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی:
 • فلسفه و مفاهیم بنیادین سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم
 • مؤلفه ها و شاخص های سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم:
 • عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم:  مؤلفه ها و شاخص های عدالت اجتماعی، ساحت های عدالت اجتماعی.
 • اخلاق اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص های اخلاق اجتماعی، فلسفه اخلاق اجتماعی، آسیب های اخلاق اجتماعی.
 • مشارکت اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص ها مشارکت اجتماعی، ساحت های مشارکت اجتماعی.
 • امنیت اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص های امنیت اجتماعی، سیاست جنایی قرآن در قبال تهدیدهای امنیت اجتماعی.
 • سرمایه اجتماعی از منظر قرآن کریم:  مؤلفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی، کارکردهای سرمایه اجتماعی.
 • رفاه اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص ها رفاه اجتماعی، ساحت های رفاه اجتماعی.
 • مهارت های زندگی از منظر قرآن کریم: مهارت های ارتباط مؤثر، مهارت های ویژه مانند تصمیم گیری، تفکر انتقادی، حل مسأله، مواجهه با ناهنجاری ها، همدلی، ....
 • روش شناسی مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی:
 • روش فهم متون دینی در حوزه سلامت اجتماعی
 • روش تحقیق در مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی: گراندد تئوی (داده بنیاد)، هرمنوتیک، پدیدارشناسی، تحلیل محتوا، نشانه-شناسی، تحلیل روایت، تحلیل گفتمان، .....
 • روش کاربردی سازی مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی
 • دستاوردها و رهیافت های مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی:
 • راهبردهای ارتقاء سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم و علوم انسانی
 • راهبردهای کاهش آسیب های اجتماعی از منظر قرآن کریم
 • سبک زندگی قرآنی و سلامت اجتماعی:
 • آسیب شناسی اجتماعی از منظر قرآن کریم:
 • مبانی و مفهوم شناسی آسیب های اجتماعی از منظر قرآن
 • گونه شناسی آسیب های اجتماعی از منظر قرآن
 • زمینه ها و علل بروز آسیب های اجتماعی از منظر قرآن
 • عوامل گسترش و استمرار آسیب های اجتماعی از منظر قرآن
 • آثار و پیامدهای آسیب های اجتماعی از منظر قرآن (روحی و روانی، مذهبی و عقیدتی، سیاسی و اقتصادی)
 • راهبردهای قرآنی پیشگیری و کاهش  آسیب های اجتماعی (نقش باورها و ارزش ها، آموزش، رسانه ها)
 • ظرفیت های علوم اسلامی در مواجهه با آسیب های اجتماعی (فقه، کلام، فلسفه، اخلاق، عرفان، روانشناسی اسلامی، ....)
 • رابطه رشد و توسعه (سیاسی، اقتصادی، صنعتی، ....) با سلامت اجتماعی
 • نقش مسائل اقتصادی و معیشتی در سلامت اجتماعی: عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، بحران بیکاری، تأمین اجتماعی و بیمه ها، رشد و توسعه اقتصادی، امنیت اقتصادی
 • محور ویژه:
 • سلامت معنوی قرآنی و سلامت اجتماعی (تأثیرهای متقابل سلامت معنوی و سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم)
تاریخ :‌ 7 خرداد 1398, 10:22 بازدید : 34
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف