«بررسی و تحلیل تبلیغات شهری(تجاری- فرهنگی) از منظر سبک زندگی قرآنی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود تبلیغات شهری»

تبلیغات گسترده جهانی با استفاده از ابزارهای رسانه­ای متنوع اعم از تلویزیون، ماهواره، اینترنت و...، در جهت ترویج سبک زندگی غربی حرکت می­کند. اهمیت این بحث به گونه­ای است که از سوی مقام معظم رهبری در طی سخنرانی در سال 91 در میان جوانان خراسان شمالی توجه به سبک زندگی را  مطرح کردند. از منظر ایشان، یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی، رفتار اجتماعی و شیوه زیستن بر اساس آموزه های اسلامی(بیانات، 1391). این وضعیت اهمیت موضوع سبک زندگی، خصوصاً توجه به سبک زندگی اسلامی و قرآنی را در جامعه ایران نمایان می­سازد. پس از بیانات ایشان، سازمان­های کشوری از جمله سازمان­های شهری و متولی امر تبلیغات در حوزه شهری، در حیطه وظایف خود تلاش نمودند تا در گسترش سبک زندگی اسلامی- قرآنی گام بردارند. اهمیت شناسایی سبک زندگی اسلامی و مولفه­های آن به گونه­ای بوده که کاویانی(1390) مولفه­های آن را شناسایی کرده و سطح سنجش آن را در سطح جامعه انجام داده است.

از سویی تحقیقات داخلی نیز نشان داد که چنانچه تبلیغات جلوه­های منفی از الگوی مصرف و رفتارهای فرهنگی را ارائه دهند، گرایش به این نوع افزایش می­یابد. کوهی و همکاران(1393) نشان داده اند که استفاده از ماهواره و بهره­گیری از تبلیغات آن، گرایش به مصرف­گرایی و دوری از سبک زندگی دینی را افزایش می­دهد همچنین سروش و مختار پور(1393) تاثیر تبلیغات تجاری ماهواره را بر نوع سبک زندگی و گرایش بیشتر به مدگرایی و مصرف­گرایی را نشان داده­اند. تحقیق نیرومند(1390) نیز رابطه میان تبلیغات تجاری تلویزیون و تاثیر آن بر مصرف گرایی مخاطبان را تایید کرده است.

نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که تبلیغات بر نوع سبک زندگی تاثیر­گذار هستند و امکان دارد مفاهیمی را انتقال دهند که در جهت اهداف جامعه و سازمان متولی تبلیغات نیست. یکی از سازمان­های متولی تبلیغات در سطح شهر، سازمان زیباسازی شهری است. از وظایف این سازمان انتقال ارزش­ها و شعائر مذهبی، فرهنگی و ملی به شهروندان است.  بحث سبک زندگی اسلامی نیز در میان این ارزش­ها و شعائر قرار دارد.  برخی از تحقیقات نشان می­دهند که تبلیغات این سازمان، انتقال دهنده سبک زندگی اسلامی و خصوصا قرآنی به عنوان منبع دین اسلامی نیست.


چنانچه موسوی و احمدی(1392) در تحقیق خود در خصوص تبلیغات تجاری شهری و گرایش شهروندان (زنان و مردان) به مصرف­گرایی نشان داده­اند، بین این دو مساله رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین آنها نتیجه گرفته­اند که هنگامی که تبلیغات تجاری شهری، فردگرایی و مادی­گرایی را تبلیغ می­کنند، بر شدت گرایش شهروندان بر مصرف­گرایی افزوده می­شود. مصرف­گرایی و فردگرایی از عناصر سبک زندگی غربی و ضد اسلامی- قرآنی است. همچنین حسینی(1387) در تحقیقی نشان داده است که به طور عمده تبلیغات محیطی شهری، حرکتی به سمت شناساندن مارک کالا و ترویج فرهنگ مصرف­گرایی دارد. تحقیقات این چنینی، توجه به بررسی مسائل، مشکلات و دلایل دست نیافتن سازمان زیباسازی در انتقال سبک زندگی اسلامی – قرآنی را می­طلبد.

با بررسی اجمالی متون سبک زندگی، تعریفی مدون با تعیین شاخص­ها و مؤلفه­های سبک زندگی قرآنی وجود ندارد. در مجموع می­توان به این مساله دست یافت که اولاً مؤلفه­های سبک زندگی قرآنی چه مواردی هستند و از سویی تبلیغاتی شهری نسبت به این مؤلفه­ها از چه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید برخوردارند؟ سپس تحلیل کرد که کدام یک از موارد فوق تبدیل به مساله شده و آسیب در خصوص انتقال مفاهیم سبک زندگی قرآنی دارد؟ شناسایی مسائل و مشکلات و تأثیرات آنها تنها یک قسمت از راه را برای سازمان نمایان می­سازد اما دانستن راهکارهای دستیابی به وضعیت مناسب، در خصوص ترویج، اثرگذاری بیشتری در دستیابی سازمان به اهدافش را به همراه دارد. در نتیجه مسأله­ی دیگری که در اینجا مطرح می­شود این است که چه راهکارهایی در زمنیه بهبود تبلیغات تجاری و فرهنگی شهری سازمان زیباسازی از منظر سبک زندگی قرآنی وجود دارد؟

تاریخ :‌ 9 شهریور 1400, 14:51 بازدید : 13
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف