مروری بر پژوهش‌های قرآنی مرتبط با سلامت روان

بررسی وضعیت موجود پژوهش در هر کشوری به جهت هدایت و تعیین مسیر پژوهش‌های آتی از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش به بررسی وضعیت پژوهش‌های قرآن و سلامت روان متمرکز بود. اهداف جزئی این پژوهش به سه دسته موضوعی، روش‌شناسی و جامعه محققین تقسیم شد.  این پژوهش از نوع مطالعه مروری بود که واحدهای آن را مقالات فارسی زبان منتشر شده در مجلات معتبر (با نشر الکترونیک) تشکیل می‌دادند. مقالات از طریق پایگاه‌های معتبر علمی و با جستجوی کلیدواژه‌های تعیین شده انتخاب و پس از چند مرحله غربالگری گزینش می‌شدند؛ در مجموع 141 مقاله جهت بررسی و تحلیل انتخاب شدند.

 نتایج در سه بعد موضوعی، روش‌شناسی و جامعه محققین مورد تحلیل قرار گرفت؛ در بعد موضوعی مشخص شد که مقالات تفسیری (47/35 درصد) از بیشترین فراوانی برخوردارند. در ارتباط با روش‌شناسی نیز تحقیقات کمی، کیفی و آمیخته به ترتیب (35/50 درصد)، (10/46 درصد) و (55/3 درصد) از حجم مقالات را در برمی‌گرفتند. همچنین در بررسی جامعه محققین مشخص شد که پژوهشگرانی که رشته‌هایی غیر از علوم قرآنی داشتند درصد بیشتری از مقالات حوزه قرآن و سلامت را منتشر کرده بودند (83/63 درصد). منطبق با یافته‌های پژوهش تحلیل‌هایی در ارتباط با روند انتشار پژوهش‌ها و جهت‌دهی به پژوهش‌های آتی به سمت مسیر مطلوب‌تر ارائه شده است.

تاریخ :‌ 10 شهریور 1400, 11:47 بازدید : 605
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف