ساخت پرسشنامه دفاعی-امنیتی ازمنظر سبک زندگی اسلامی

هدف این پژوهش طراحی و تدوین پرسشنامه‌ای به منظور سنجش مولفه دفاعی امنیتی سبک زندگی اسلامی بود. با توجه به موکدات دین اسلام بر موضوع امنیت، این پرسشنامه بر محور آیات قرآن کریم و ذیل عنوان سبک زندگی اسلامی طراحی گردید. روش این پژوهش از نوع آمیخته بود، که در مرحله کیفی استخراج آیات مرتبط با موضوع امنیت و دفاع و دسته‌بندی آنها ذیل مفاهیم مرتبط انجام پذیرفت. همچنین گویه‌های مدنظر جهت قرارگیری در پرسشنامه در این مرحله تدوین شد. در مرحله کمی به ارزیابی و تحلیل گویه‌های استخراج شده در سطح پایلوت و با نمونه‌ای محدود پرداخته شد. بر این اساس روایی صوری، روایی محتوایی و همچنین آلفای کرونباخ پرسشنامه مذکور سنجیده و متناسب با آن گویه‌های نامرتبط حذف شد که در نهایت پرسشنامه نهایی با 29 گویه آماده شد. طراحی پرسشنامه مذکور به عنوان یکی از اقدامات ابتدایی در ورود به موضوع پر اهمیت دفاع و امنیت می‌تواند ملاکهایی را به عنوان الگو و تطبیق تعیین ‌کند که برگرفته از سرچشمه معارف و دانش (قرآن) است.

تاریخ :‌ 10 شهریور 1400, 11:56 بازدید : 777
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف