محسن رفیع خواه


سمت: پژوهشگر مرکز مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم<br />
ایمیل: m.rafikhah@gmail.com
1- دانشجوی دکتری، روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران
عنوان رساله: ساخت و رواسازی آزمون تصویری - رایانه‌ای کارکردهای اجرایی و کاربرد ویژه آن برای دانش آموزان با اختلال
LD 2- کارشناسی ارشد، روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران
(عنوان پایان نامه: اثربخشی تمرین بازداری شناختی بر عملکرد حافظه فعال دیداری- فضایی و برنامه‌ریزی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری)
3- کارشناسی، روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه خوارزمی
1. مجری طرح پژوهشی "تشخیص موارد ADHD در فرزندان پرسنل نظامی ارتش و بررسی تاثیر برنامه بازداری شناختی بر کاهش بیش فعالی و نقص توجه و بهبود عملکرد برنامه ریزی ذهنی در آنان". دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (1396).
2. همکار اصلی طرح پژوهشی " نقش دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی در پیش‌بینی استرس پس از آسیب (PTSD) در مادران". دانشگاه علوم پزشکی ساوه (1396).
3. همکار طرح پژوهشی "آسیب شناسی روخوانی و روانخوانی قرآن در مدارس ابتدایی". وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
4. همکار طرح پژوهشی "بررسی و تحلیل تبلیغات شهری از منظر سبک زندگی قرآنی". سازمان زیباسازی شهری تهران
1. رفیع خواه، محسن؛ مهاجرانی، محمد (1393). اثربخشی تمرین بازداری شناختی بر انعطاف‌پذیری ذهنی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، دوره 10، شماره 8، 917-927
2. غباری بناب، باقر؛ رفیع خواه، محسن؛ مهاجرانی، محمد (1393). رابطه دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با رشد پس از آسیب در مادران کودکان با کم توانی جسمی. مجله دستاوردهای روانشناختی، دوره 21، شماره 1، 1-14.
3. ارجمندنیا، علی اکبر؛ رفیع خواه، محسن (1393). نقش حافظه فعال در عملکرد کارکردهای اجرایی دانش¬آموزان با ناتوانی یادگیری. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 1 (3)، 31-43.
4. رفیع خواه، محسن؛ شیخ محمدی، عباس؛ برهان، اعظم؛ و مهاجرانی، محمد (۱۳۹۳). مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش-آموزان با آسیب شنوایی و عادی. فصلنامه توانمند سازی کودکان، ۱۰، ۴۴-۵۲.
5. شکوهی یکتا، محسن؛ رفیع خواه محسن؛ زمانی نیره، پورکریمی جواد. (1393). اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر مؤلفه¬ های بهزیستی روان¬شناختی مادران. فصلنامه علمی- پژوهشی خانواده و پژوهش، ۱۱ (۱) :۷۳-۸۶.
6. رفیع خواه، محسن؛ ارجمندنیا، علی اکبر؛ مهاجرانی، محمد؛ نوده ئی، خدیجه. (1395). ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی آزمون بشرا (سنجش بازداری شناختی). پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 6 (2)، 1-14.
7. رفیع خواه، محسن؛ نقی زاده، زهرا؛ اسمعیلی صدرآبادی، مهدی؛ مفتون، فرزانه؛ کوهپایه زاده، جلیل (1396). نقش دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی در فشار عصبی پس از آسیب (PTSD) در مادران. نشریه پایش، 16 (2)، 170- 178.
8. رفیع خواه، محسن؛ ارجمندنیا، علی اکبر؛ غباری بناب، باقر (زیرچاپ). اثربخشی تمرین بازداری شناختی بر عملکرد حافظه فعال دیداری- فضایی و برنامه‌ریزی دانش‌آموزان با اختلال خواندن و ریاضی. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی.
9. شکوهی یکتا، محسن؛ دوایی، مهدی؛ زمانی، نیره؛ شریفی، علی؛ رفیع خواه؛ محسن (زیرچاپ). کارایی آموزش حل مسئله اجتماعی برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی: اصلاح رفتار با رویکرد شناختی. پژوهش‌های کاربردی روانشناختی.
10. اسمعیلی صدرآبادی، مهدی؛ جدادی، مریم؛ رفیع خواه، محسن؛ نقی زاده، زهرا (1395). بررسی اثربخشی تدبر در آیات قرآن‏کریم بر افزایش سلامت روان. پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم، 7، 51- 64
11. رفیع خواه، محسن؛ نقی زاده، زهرا؛ اسمعیلی صدرآبادی، مهدی؛ کاظمی، نجمه (1396). شناسایی و رتبه‌بندی حیطه‌های پژوهشی در حوزه مطالعات میان رشته‌ای قرآن و سلامت. پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم، 8 (1)، 49-66.
12. اسمعیلی صدرآبادی، مهدی؛ رفیع خواه، محسن؛ استادی، آسیه؛ نقی زاده، زهرا (1395). منبع شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن و سلامت. همایش ملی همایش سلامت از دیدگاه قرآن، بجنورد.
13. رفیع خواه، محسن؛ اسمعیلی صدرآبادی، مهدی؛ نقی زاده، زهرا (1395). نگاهی روانشناختی و اسلامی به پدیده بلوغ و ازدواج در افراد دچار سندرم داون، همایش ملی انسان، جامعه، سلامت. قم.
14. رفیع خواه، محسن؛ دشتی، دینا؛ اسمعیلی صدرآبادی، مهدی؛ نقی زاده، زهرا(زیر چاپ). همبستگی بین نگرش های مذهبی و سلامت عمومی در دختران مقطع دبیرستان. مجله پژوهش در دین و سلامت .
15. Karimi Goodarzi, Peyman; Rafikhah, Mohsen; Rahnejat, Amir Mohsen; Mohaddese, Eskandaripoor. (In press). The Effect of Cognitive Inhibition Training on the Reduction of Attention-deficit/ Hyperactivity Symptoms and the Improvement of Planning Performance. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala.
16. Shokoohi-Yekta, Mohsen; Zamani, Nayerh, Alimohammadi, Samaneh; Purkarimi, Javad; Rafikhah, Mohsen (2015). Effectiveness Of Anger Management Training On Mothers' Psychological Well-Being Components. The 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy.
مدرس دوره های روانشناسی رشد و اختلالات رفتاری ویژه موسسین و مربیان مهدهای کودک.
1. درمانگر مرکز درمانی شکوفا (2 سال).
2. عضو کمیته کارشناسان همایش مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم (93).
3. عضو کمیته کارشناسان همایش مطالعات میان رشته‌ای قرآن و سلامت (95).
4. داوری مقالات همایش مطالعات میان رشته ای قرآن کریم..
5. داوری مقالات مجله پژوهشهاي ميان رشته اي قرآن كريم.
6. داوری مقالات همایش بانوی کرامت (دانشگاه الزهرا).
1. کارگاه معرفی و اجرای مجموعه آزمون حافظه فعال برای کودکان. مرکز روانشناسی احیا.
2. کارگاه آموزش ضمن خدمت جریان شناسی فرهنگی در دانشگاهها. معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی.
3. کارگاه آموزش ضمن خدمت انگاره‌ها و تکنیکهای نوین برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی. معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی .
4. کارگاه آموزش ضمن خدمت مهارتهای ایده پردازی و نوآوری فرهنگی. معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی .
5. کارگاه اخلاق در پژوهش. سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور.
6. کارگاه روش تحقیق کمی و کیفی. سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور.
7. کارگاه اجرا و تفسیر آزمون هوش وکسلر. موسسه روانشناسی دانشگاه تهران.
8. کارگاه اجرا و تفسیر آزمون هوش استنفورد- بینه. موسسه روانشناسی دانشگاه تهران.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف