دانشجوی دکتری، دین پژوهی – جامعه شناسی دین، دانشگاه ادیان و مذاهب.
كارشناسي ارشد، جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی.
(عنوان پایان نامه: بررسی رابطه میزان و انواع دینداری با نگرش به عدالت اجتماعی).
کارشناسی، علوم اجتماعي گرايش برنامه ريزي اجتماعي، دانشگاه علامه طباطبایی.
کارشناسی، معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی امام خمینی( ه).
1 . همکار اصلی طرح پژوهشی" بررسی وضعیت مشاغل قرآنی". سازمان اوقاف(1384).
2 . همکار اصلی طرح پژوهشی"بررسی وضعیت پژوهشهای قرآنی". سازمان اوقاف(1384).
3 . همکار طرح پژوهشی "توانمند سازی سازمان های غیر دولتی فرهنگی و مذهبی". پژوهشگاه باقرالعلوم (ع) (1385).
4 . همکار طرح پژوهشی"ارزیابی پژوهش های علوم انسانی جهاد دانشگاهی". معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی مرکز (1385).
5 . همکار طرح پژوهشی"نظارت و ارزیابی چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم". مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی وزارت کشور (1385).
6 . همکار طرح پژوهشی"نظارت و ارزیابی پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قران کریم". مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی وزارت کشور (1386).
7 . همکار طرح پژوهشی"نیازسنجی و اولویت بندی عناوین پژوهشی بنیاد شهید". معاونت پزوهشی بنیاد شهید استان تهران (1386).
8 . همکار اصلی طرح پژوهشی" نیازسنجی و اولویت بندی عناوین پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور". معاونت پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور (1388).
9 . همکار طرح پژوهشی"ارائه راهکارهای توانمند سازی سازمان غیر دولتی قرآنی". اتحادیه تشکل های قرآنی استان تهران (1388).
10 . همکار طرح پژوهشی"بررسی میزان تعلق دانشجویان دانشگاه ها به ارزش های اجتماعی". نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (1388).
11 . همکار طرح پژوهشی "نشست محله محور یا CBO ،". شهرداری منطقه 12 (1389).
12 . همکار طرح پژوهشی"تحلیل محتوای کتابها همشهری روز پنج شنبه". روزنامه همشهری ( 1389 ).
13 . مجری طرح پژوهشی"بررسی وضعیت امنیت اجتماعی در محله تهرانسر شرقی". شهرداری منطقه 21 ( 1393 ).
14 . همکار طرح پژوهشی"پایگاههای خدمات اجتماعی شهرداری تهران". شهرداری تهران ( 1393 ).
15 . همکار طرح پژوهشی "ارزیابی فعالیت های معاونت های شهرداری تهران". شهرداری تهران ( 1393 ).
16 . همکار اصلی طرح پژوهشی "شناسایی و اولویت بندی نیازها و مشکلات سالمندان کمیته امداد امام خمینی(ره)". کمیته امداد مام خمینی (ره) ( 1394).
17 . همکار طرح پژوهشی" نقش دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی در پیش بینی استرس پس از آسیب( PTSD) درمادران". دانشگاه علوم پزشکی ساوه ( 1396 ).
18 . همکار طرح پژوهشی "آسیب شناسی برون داد آموزش قرآن". وزارت علوم و تحقیقات (در حال اجرا).
19 . همکار طرح پژوهشی "تعیین راهبردهای ارتقا بهره وری آموزش عمومی قرآن". وزارت علوم و تحقیقات (در حال اجرا).
20 . همکار اصلی طرح پژوهشی "شناسایی و معرفی کارکردهای فرهنگ ایثار و مقاومت به منظور ارتقا آگاهی و انتقال حس حضور". باغ موزه دفاع مقدس (در حال اجرا).
21 . همکار اصلی طرح پژوهشی"بررسی و تحلیل تبلیغات شهری از منظر سبک زندگی قرآنی". سازمان زیباسازی شهر تهران (در حال اجرا).
1 . فیضی، زهرا؛ نقی زاده، زهرا ( 1396).شناسایی معیارهای زمینه های پژوهشی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، مجله علمی تخصصی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم، شماره 15 ، 97 - 103 .
2 . فیضی، زهرا ( 1395). شناسایی کارکرد تربیتی خانواده در قرآن و روایات ، همایش بین المللی مطالعات میان رشته‎ای قرآن کریم.
3 . فیضی زهرا (1395). شناسایی زمینه های توسعه امنیت اجتماعی دینی با استفاده از مشارکت محلی در محله -تهرانسر شرقی، اولین همایش ملی روانشناسی.
4 . فیضی زهرا (1395). شناسایی میزان دینداری در میان دانشجویان، اولین همایش جهانی علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی.
5 . فیضی زهرا (1396). بررسی رابطه نقش مادری با تعارض نقش در میان زنان، دومین همایش ملی مادری.
1 . داوری مقالات دومین همایش ملی بانوی کرامت ( 1397).
2 . خبرنگار و رصد گر سایت های امید نیوز، وبلاگ نیوز و روابط عمومی شهرداری تهران (1390 - 1394 ).
3 . برگزار کننده کارگاه های خانواده در حیطه طلاق عاطفی، مسئولیت پذیری فرزندان، مبارزه با خشم در میان کودکان، تهرانسر شرقی (1393).
1 . کارگاه فرا تحلیل، دانشگاه تر بیت معلم یا خوارزمی.
2 . کارگاه روش تحقیق کمی، سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور.
3 . کارگاه روش تحقیق کیفی، سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور.
4 . کارگاه روزنامه نگاری پیشگیری از وقوع جرم، ناجمن روزنامه نگاران مسالمان.
5 . کارگاه مقاله نویسی، انجمن جامعه شناسان ایران.
6 . کارگاه خبرنگاری، خبرگزاری ایسنا.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف