درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: اهداف تربیت از دیدگاه اسلام

نویسنده/ نویسندگان: پژوهشکده حوزه ودانشگاه،محمد بهشتی (زیرنظر)،علیرضا اعرافی (زیرنظر)،مهدی ابوجعفری (زیرنظر)،علی نقی فقیهی (زیرنظر)
مترجم: _
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
زبان: فارسی
سال انتشار: 1396

کتاب حاضر دومین جلد از مجموعه «درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی» است که حاوی طرح کلی «اهداف تربیت اسلامی» و مباحث مربوط به آن است. در جلد اول این مجموعه،‌تعریف تعلیم و تربیت، تاریخچه و موضوع آن بررسی شد و در این جلد اهداف تربیتی از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار گرفته است نه اهدافی که در علوم تربیتی مطرح است. ویژگی کتاب حاضر این است که اهداف تربیت اسلامی به صورت جامع مطرح شده است؛ ثانیا در همه مباحث به منابع متقن و معتبر اسلامی و آیات و روایات استناد شده است.

مقدمه
بخش اول: مفهوم هدف، طبقه‌بندی و ماهیت هدف غایی از دیدگاه اسلام
    فصل اول: مفهوم هدف و مبنای تعیین آن
    فصل دوم: طبقهبندی اهداف تعلیم و تربیت
    فصل سوم: هدف غایی و ویژگیهای آن
بخش دوم: اهداف کلی (واسطه‌ای)
    فصل اول: اهداف تربیتی اسلام درخصوص ارتباط انسان با خدا
    فصل دوم: اهداف تربیتی اسلام در خصوص ارتباط انسان با خود
    فصل سوم: اهداف تربیتی اسلام در خصوص ارتباط انسان با دیگران
    فصل چهارم: اهداف تربیتی اسلام درخصوص ارتباط انسان با طبیعت

تاریخ :‌ 26 فروردین 1397, 05:45 بازدید : 126
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف