درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی - جلد اول : فلسفه تعلیم و تربیت

نویسنده/ نویسندگان: علی محمد کاردان،علیرضا اعرافی
مترجم: _
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
زبان: فارسی
سال انتشار: 1395

چكيده :

        

علوم انساني عمدتاً آميخته با انديشه‌هاي فلسفي و ارزشهاي اجتماعي مبتني بر اصول مفروضه غير تجربي و متأثر از آن است و از همين رهگذر بايد متناسب با تفكرات فلسفي صحيح و ارزشهاي مقبول ديني و الهي بازسازي گردد. در اين ميان علوم تربيتي از ويژگي خاصي برخوردار است؛ زيرا اولاً فلسفه تعليم و تربيت عمدتاً نظري و فلسفي است؛ ثانياً، نقش ديدگاههاي فلسفي و انسان‌شناسي و جهان‌بيني در زواياي گوناگون تعليم و تربيت، بيش از بسياري از زمينه‌هاي ديگر است و طبيعتاً علوم تربیتي منتقل‌شده از غرب با فرهنگ غربي و تفكرات فلسفي ادغام شده است و از اين جهت بايد مكاتب تربيتي رايج در غرب نقد گردد تا جوانب فرهنگي از بخشهاي تجربي آن تفكيك شود. ثالثاً، دين اسلام در عرصه‌هاي تربيتي داراي نظريه‌هاي فراواني است و داراي مكتب و نظام تربيتي جامع است كه لازم است استخراج، تنظيم و دسته‌بندي شود.
 با توجه به همين نكته‌ها دفتر همكاري حوزه و دانشگاه با كمك صاحبنظران، فهرست جامعي از مسائل و موضوعات علوم تربيتي تهیه کرد و طرح اوليه تدوين كتابهايي را در چهار محور تهيه كرد (الف) مبادي و فلسفه تعليم و تربيت؛ ب) مكاتب تربيتي و نقد آن؛ ج) آراي تربيتي مربيان مسلمان؛ د) تدوين نظام جامع علوم تربيتي اسلام). نوشته حاضر، نخستين جلد از اين مجموعه است كه به مباحث فلسفه و مبادي تعليم و تربيت مي‌پردازد.

                    

فهرست :

        

پيشگفتار دفتر همكاري حوزه و دانشگاه
پيش‌درآمد گروه علوم تربيتي
مقدمه:
بخش اول: تاريخچه تعليم و تربيت
بخش دوم: تعريف و ماهيت تعليم و تربيت
   فصل اول: تعليم و تربيت از ديدگاه صاحبنظران بزرگ
   فصل دوم: تعليم و تربيت به شيوه تحليلي
بخش سوم: موضوع تعليم و تربيت (انسان)
   فصل اول: ابعاد وجود انسان از ديدگاه علوم
   فصل دوم: ابعاد وجود انسان از ديدگاه فلسفي

تاریخ :‌ 5 اردیبهشت 1397, 05:32 بازدید : 1 423
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف