نگاهی دوباره به تربیت اسلامی
نویسنده/ نویسندگان: خسرو باقری
مترجم: _
ناشر: موسسه  فرهنگی  مدرسه  برهان
زبان: فارسی
سال انتشار: 1395

درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی: اهداف تربیت از دیدگاه اسلام
نویسنده/ نویسندگان: پژوهشکده حوزه ودانشگاه،محمد بهشتی (زیرنظر)،علیرضا اعرافی (زیرنظر)،مهدی ابوجعفری (زیرنظر)،علی نقی فقیهی (زیرنظر)
مترجم: _
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
زبان: فارسی
سال انتشار: 1396
نظریه تربیتی اسلام
نویسنده/ نویسندگان: مرتضی زاهدی
مترجم:_
ناشر: موسسه فرهنگی صابره
زبان: فارسی
سال انتشار: 1385
مکاتب فلسفی و نظریه های تعلیم و تربیت
نویسنده/ نویسندگان: حسن دیناروند
مترجم: _
ناشر: دانش پرور
زبان: فارسی
سال انتشار: 1392
فقه تربیتی: تعلیم و تعلم علوم و معارف شهودی (جلد چهارم)
نویسنده/ نویسندگان: علیرضا اعرافی،سیدنقی موسوی
مترجم: _
ناشر: موسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان
زبان: فارسی
سال انتشار: 1395

مبانی تربیت از دیدگاه قرآن
نویسنده/ نویسندگان: محمد بهشتی
مترجم: _
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
زبان: فارسی
سال انتشار: 1387
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف