ساخت پرسشنامه دفاعی-امنیتی ازمنظر سبک زندگی اسلامی

هدف این پژوهش طراحی و تدوین پرسشنامه‌ای به منظور سنجش مولفه دفاعی امنیتی سبک زندگی اسلامی بود. با توجه به موکدات دین اسلام بر موضوع امنیت، این پرسشنامه بر محور آیات قرآن کریم و ذیل عنوان سبک زندگی اسلامی طراحی گردید. روش این پژوهش از نوع آمیخته بود، که در مرحله کیفی استخراج آیات مرتبط با موضوع امنیت و دفاع و دسته‌بندی آنها ذیل مفاهیم مرتبط انجام پذیرفت. همچنین گویه‌های مدنظر جهت قرارگیری در پرسشنامه در این مرحله تدوین شد. در مرحله کمی به ارزیابی و تحلیل گویه‌های استخراج شده در سطح پایلوت و با نمونه‌ای محدود پرداخته شد. بر این اساس روایی صوری، روایی محتوایی و همچنین آلفای کرونباخ پرسشنامه مذکور سنجیده و متناسب با آن گویه‌های نامرتبط حذف شد که در نهایت پرسشنامه نهایی با 29 گویه آماده شد. طراحی پرسشنامه مذکور به عنوان یکی از اقدامات ابتدایی در ورود به موضوع پر اهمیت دفاع و امنیت می‌تواند ملاکهایی را به عنوان الگو و تطبیق تعیین ‌کند که برگرفته از سرچشمه معارف و دانش (قرآن) است.

بررسی میزان اثربخشی دوره مشکوة بر عزت نفس و شادکامی شرکت کنندگان
نظریات روان شناسی نشان می دهد که شرکت در دوره هایی که در آن معنویت، دینداری و آموزه های دینی 
انتقال  می  یابدف  باعث  افزایش  عزت  نفس  در  شرکت  کنندگان  و  همچنین  شادکامی  آنان  می  شود.  طرح حاضر  با  هدف  بررسی  تاثیر  دوره  آموزشی  مشکوة بر  شادکامی  و  عزت  نفس  شرکت  کنندگان  انجام  شده است. روش بررسی در این کار به صورت شبه آزمایشی، جامعه آماری 
25 نفر از افراد شرکت کننده و 25 نفر از افراد غیر شرکت کننده می باشد. این افراد از نظر جنسیت، تحصیلات و سن کنترل شده اند. دو فرضیه در 
این جا مورد توجه بوده است آنکه عزت نفس شرکت کنندگان از 
عزت نفس غیر شرکت کنندگان بیشتر است  و  همچنین  شادکامی  افراد  شرکت  کننده  بیشتر  از  افراد  غیر  شرکت  کننده  می  باشد.  جهت  بررسی  از 
پرسشنامه آکسفورد(شادکامی) و کوپر اسمیت استفاده شده است و تحلیل آن از آزمون آماری ا
ف(فیشر) با استفاده  از  نرم  افزار  SPSS ورژن  24 استفاده  شده  است.  نتایج  بررسی  نشان  داد  که  عزت  نفس عمومی  و 
خانوادگی در میان شرکت کنندگان و غیر شرکت کنندگان دارای تفاوت معنی داری بوده و شرکت
 کنندگان دارای عزت نفس بالاتری می باشند همچنین عزت نفس در حالت کلی نیز در شرکت کنندگان بیشتر از غیر 
شرکت کنندگان است. ولیکن ش
ادکامی در میان افراد شرکت کننده و غیر شرکت کننده در دوره تفاوت معنی داری نمی باشد.
مروری بر پژوهش‌های قرآنی مرتبط با سلامت روان

بررسی وضعیت موجود پژوهش در هر کشوری به جهت هدایت و تعیین مسیر پژوهش‌های آتی از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش به بررسی وضعیت پژوهش‌های قرآن و سلامت روان متمرکز بود. اهداف جزئی این پژوهش به سه دسته موضوعی، روش‌شناسی و جامعه محققین تقسیم شد.  این پژوهش از نوع مطالعه مروری بود که واحدهای آن را مقالات فارسی زبان منتشر شده در مجلات معتبر (با نشر الکترونیک) تشکیل می‌دادند. مقالات از طریق پایگاه‌های معتبر علمی و با جستجوی کلیدواژه‌های تعیین شده انتخاب و پس از چند مرحله غربالگری گزینش می‌شدند؛ در مجموع 141 مقاله جهت بررسی و تحلیل انتخاب شدند.

 نتایج در سه بعد موضوعی، روش‌شناسی و جامعه محققین مورد تحلیل قرار گرفت؛ در بعد موضوعی مشخص شد که مقالات تفسیری (47/35 درصد) از بیشترین فراوانی برخوردارند. در ارتباط با روش‌شناسی نیز تحقیقات کمی، کیفی و آمیخته به ترتیب (35/50 درصد)، (10/46 درصد) و (55/3 درصد) از حجم مقالات را در برمی‌گرفتند. همچنین در بررسی جامعه محققین مشخص شد که پژوهشگرانی که رشته‌هایی غیر از علوم قرآنی داشتند درصد بیشتری از مقالات حوزه قرآن و سلامت را منتشر کرده بودند (83/63 درصد). منطبق با یافته‌های پژوهش تحلیل‌هایی در ارتباط با روند انتشار پژوهش‌ها و جهت‌دهی به پژوهش‌های آتی به سمت مسیر مطلوب‌تر ارائه شده است.

طراحی الگوی مطلوب مدیریت هیئت‌های مذهبی

هیئت‌های مذهبی و جایگاه مردمی آن بر هیچ کس پوشیده نیست. شاید بزرگ‌ترین پایگاه دینی ـ ملی در جامعه اسلامی ما هیئت‌ها و محافل مذهبی باشد لذا اداره صحیح این نهاد در بهره‌برداری هرچه بهتر از آن بسیار تاثیرگذار خواهد بود، از همین رو مدیریت این نهاد نیازمند توجه ویژه‌ای است، از این رو، پژوهش حاضر سعی نموده تا با مطالعه فرایندها، ساختار هیئت و تدوین شرح وظایف هریک از ارکان الگویی مطلوب جهت مدیریت هیئت‌های مذهبی ترسیم نماید. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به شش سوال بوده است. 1. فرایندهای کاری هیئت­های مذهبی کدامند؟2. چگونگی انجام فرایندهای کاری هیئت­های مذهبی کدامند؟ 3. ساختار بهینه مدیریت هیئت­های مذهبی دارای چه طرحی است؟ 4. شرح وظایف هر کدام از سطوح ساختار بهینه مدیریت هیئت­های مذهبی کدامند؟ 5. شایستگی­های مورد نیاز مدیران هیئت­های مذهبی کدامند؟ 6. شایستگی­های مورد نیاز مدیران هیئت­های مذهبی دارای چه مدلی است؟ پژوهش حاضر در برای پاسخ دادن به این سوال ها از روش های مختلفی استفاده نموده، از جمله مصاحبه با متخصصان و افراد باتجربه، مشاهدات میدانی و جلسه هم اندیشی(مدیریت تعاملی) و نیز نرم افزار مدلسازی ISM می باشد. روش نمونه‌گیری در قسمت مصاحبه به صورت هدفمند و غيراحتمالي بوده و فرایند نمونه گیری در این مرحله تا آنجایی ادامه پیدا کرده که اشباع نظری حاصل شود. د

نیازسنجی نیازهای آموزشی فرهنگی دانشجویان
سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در راستای انجام ماموریت خود در برنامه ششم توسعه جهاد دانشگاهی و بیش از
یک دهه تجربه در انجام فعالیت های فرهنگی درحوزه قرآن، طبق نظر معاونت محترم فرهنگی در سال 93 به
عنوان حامی و ناظر طرح های قرآنی در سطح واحدهای جهاد دانشگاهی انتخاب گردید و طرح های قرآنی را به
منظور اجرا در سطح واحدها پیشنهاد می داد، در طول 5 سال پس از اجرای طرح های پیشنهادی توسط واحدهای
جهاد دانشگاهی، نقاط ضعف و قوت طرح ها استخراج شد تا اینکه در سال 9۸ مرکز فعالیتهای قرآنی دانشجویان
تصمیم گرفت جهت انجام طرح های هماهنگ، ابتدا بر اساس یک برنامه مطالعاتی و انجام کار پژوهشی، نیازهای
آموزشی مورد نیاز در زمینه آموزش و فرهنگ قرآنی را شناسایی کند و سپس بر اساس اهمیت هر دوره، اقدام به
اجرای آنها نماید.
«بررسی و تحلیل تبلیغات شهری(تجاری- فرهنگی) از منظر سبک زندگی قرآنی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود تبلیغات شهری»

تبلیغات گسترده جهانی با استفاده از ابزارهای رسانه­ای متنوع اعم از تلویزیون، ماهواره، اینترنت و...، در جهت ترویج سبک زندگی غربی حرکت می­کند. اهمیت این بحث به گونه­ای است که از سوی مقام معظم رهبری در طی سخنرانی در سال 91 در میان جوانان خراسان شمالی توجه به سبک زندگی را  مطرح کردند. از منظر ایشان، یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی، رفتار اجتماعی و شیوه زیستن بر اساس آموزه های اسلامی(بیانات، 1391). این وضعیت اهمیت موضوع سبک زندگی، خصوصاً توجه به سبک زندگی اسلامی و قرآنی را در جامعه ایران نمایان می­سازد. پس از بیانات ایشان، سازمان­های کشوری از جمله سازمان­های شهری و متولی امر تبلیغات در حوزه شهری، در حیطه وظایف خود تلاش نمودند تا در گسترش سبک زندگی اسلامی- قرآنی گام بردارند. اهمیت شناسایی سبک زندگی اسلامی و مولفه­های آن به گونه­ای بوده که کاویانی(1390) مولفه­های آن را شناسایی کرده و سطح سنجش آن را در سطح جامعه انجام داده است.

از سویی تحقیقات داخلی نیز نشان داد که چنانچه تبلیغات جلوه­های منفی از الگوی مصرف و رفتارهای فرهنگی را ارائه دهند، گرایش به این نوع افزایش می­یابد. کوهی و همکاران(1393) نشان داده اند که استفاده از ماهواره و بهره­گیری از تبلیغات آن، گرایش به مصرف­گرایی و دوری از سبک زندگی دینی را افزایش می­دهد همچنین سروش و مختار پور(1393) تاثیر تبلیغات تجاری ماهواره را بر نوع سبک زندگی و گرایش بیشتر به مدگرایی و مصرف­گرایی را نشان داده­اند. تحقیق نیرومند(1390) نیز رابطه میان تبلیغات تجاری تلویزیون و تاثیر آن بر مصرف گرایی مخاطبان را تایید کرده است.

نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که تبلیغات بر نوع سبک زندگی تاثیر­گذار هستند و امکان دارد مفاهیمی را انتقال دهند که در جهت اهداف جامعه و سازمان متولی تبلیغات نیست. یکی از سازمان­های متولی تبلیغات در سطح شهر، سازمان زیباسازی شهری است. از وظایف این سازمان انتقال ارزش­ها و شعائر مذهبی، فرهنگی و ملی به شهروندان است.  بحث سبک زندگی اسلامی نیز در میان این ارزش­ها و شعائر قرار دارد.  برخی از تحقیقات نشان می­دهند که تبلیغات این سازمان، انتقال دهنده سبک زندگی اسلامی و خصوصا قرآنی به عنوان منبع دین اسلامی نیست.


طبقه بندی مشاغل و فعالیتهای تبلغی و ترویجی قرآنی
مدیریتمنابع انسانی، به‌عنوان قلمروی حرفه‌ای و تخصصی از پدیده‌های قرن بیستم است که هم‌زمانبا افزایش تعداد کارکنان در مراکز متفاوت فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و تولیدی وافزایش امور مربوط به این نیروهای بالفعل، به‌طور مشخص از اوایل 1925 خود نماییکرد. جنبه ای از مدیریت منابع انسانی، طبقه بندی مشاغل است تا بر اساس آن، خدمات وشرح وظایف ارائه شده به درستی مشخص شود. با این که این دانش از قرن بیستم در مشاغلو منابع انسانی متفاوت مورد استفاده قرار گرفته، لیکن مشاغل قرآنی و به ویژه مشاغلفعالیت های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم بهره ای از آن نبرده است.  طرح حاضر با هدف طبقه بندی مشاغل موجود وشناسایی مشاغل مورد نیاز این حوزه و رفع خلا موجود در آن انجام شد. این طرح با روششناسی کیفی و با انواعی از روش های مطالعه اسنادی، دلفی، جلسات فوکوس گروپ انجامشد. جامعه آماری مورد بررسی اسناد بالادستی در حوزه چشم اندازها و راهبردهای موردتوجه در حوزه تبلیغ و ترویج، چارت های سازمان ها و مراکز قرآنی کشور، کارشناسان وفعالان حوزه قرآنی بوده است. در شناسایی وضعیت موجود نزدیک به 132 شغل شناسایی شدکه در طبقات خدمات رسانه ای، خدمات فرهنگی، خدمات هنری، رویدادهای رسانه ای،رویدادهای فرهنگی، رویدادهای هنری، محصولات فرهنگی، محصولات هنری و محصولات رسانهای قرار گرفته اند. در برخی موارد این مشاغل با یکدیگر تداخلاتی داشته اند، ازسویی شرح وظایف این مشاغل مورد بررسی و نقایصی نظیر ناهماهنگی این شرح وظایف ها باعنوان شغلی، تداخل شرح وظایف ها و مبهم بودن آنها استخراج شد. در ادامه و با بررسیاسناد بالادستی و بررسی نظر کارشناسان، 18 شغل جدید و مورد نیاز برای فعالیت هایتبلیغی و ترویجی قرآن کریم پیشنهاد گردید
تدوین تفسیر موضوعی آیات خیر و احسان
احسان از جمله مفاهیم اخلاقی مهم و کلیدی در قرآن کریم است که در آیات متعددی به آن پرداخته شده و مورد تأکید جدی قرآن کریم قرار دارد. کاربردهای احسان در قرآن کریم یک شبکه معنایی را تشکیل داده و پژوهش حاضر به دنبال ترسیم این شبکه معنایی است. برای این منظور علاوه بر استفاده از منابع لغوی و تفسیری کلاسیک برای ترجمه و تفسیر آیات قرآن کریم، از روش معناشناسی ساختاری و روابط جانشینی و هم‌نشینی نیز برای کشف ارتباطات معنایی مفهوم احسان در قرآن کریم و ترسیم شبکه معنایی احسان بهره گرفته شده است.در این پژوهش علاوه بر استفاده از منابع لغوی، تفسیری و اخلاقی از روش معناشناسی ساختاری نیز بهره گرفته شده است.احسان و به ویژه احسان به نیازمندان در قرآن کریم جایگاه بسیار والایی دارد. تا جایی که می‌توان گفت قرآن کریم با بیان‌های مختلف اعم از توبیخ و تشویق و با وضع قوانین و تشریع احکام متعدد، می‌خواهد از نیازمندان در هر شکل و عنوانی که هستند، حمایت‌های لازم و به‌ویژه حمایت‌های مالی را به عمل آورد.
طرح بررسی باورهای مذهبی، سبک زندگی اسلامی و کیفیت زندگی در بازدیدکنندگان نمایشگاه قرآن؛ ترسیم یک مدل ارتباطی

این پژوهش با دو هدف عمده انجام شد. در وهله اول بررسی شاخصه‌های باور مذهبی، کیفیت زندگی و سبک زندگی بازدیدکنندگان به نمایشگاه قرآن و در ادامه ارتباط هریک از این متغیرها با یکدیگر و ارائه یک مدل ارتباطی مدنظر بود.  در این پژوهش 103 نفر از بازدیدکنندگان بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه‌های باورهای مذهبی جورج، سبک زندگی اسلامی کاویانی و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکمیل کردند. از نرم افزار SPSS و Amos نسخه 22 جهت تحلیل نتایج استفاده شد. بررسی ویژگیهای مذکور نشان داد که در اکثر خرده مقیاس‌ها گروه مورد مطالعه نمرات بالاتری به نسبت میانگین جامعه اخذ کردند. همچنین بررسی دیگر فرضیه‌های این پژوهش حاکی از آن بود که از بین متغیرهای پژوهش، وضعیت تاهل و میزان تحصیلات بر کیفیت زندگی گروهها موثر هستند. به این ترتیب که افراد متاهل و افرادی که در مقطع کارشناسی ارشد قرار داشتند از بیشترین رضایت برخوردار بودند. علاوه بر این بررسی مدل ارتباطی بین متغیرهای پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر نشان داد که بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی رابطه مستقیم وجود دارد. افزون بر این متغیر سبک زندگی اسلامی می‌تواند نقش میانجی‌گر در رابطه بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی داشته باشد. یافته‌های این پژوهش به خوبی اهمیت نقش سبک زندگی اسلامی و لزوم توجه به این مولفه را در برنامه‌‌ریزی‌های آتی نشان می‌دهد.

طرح نقش دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی در پیش‌بینی استرس پس از آسیب (PTSD) در مادران

 استرس پس از آسیب (PTSD) مجموعه­ای از نشانه­های بیماری است که به‌طور مستمر و مکرر و پس از تجربه یا مشاهده یک رویداد آسیب­زا (تروماتیک) روی می­دهد. عوامل متعددی ممکن است در شدت این نشانه­ها نقش داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش‌بینی شدت این نشانه­ها انجام شد. همچنین دو متغیر سن و زمان سپری شده از آسیب به عنوان عوامل احتمالی تأثیرگذار مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دریافت کننده خدمات بهزیستی و توانبخشی در شهر تهران و نمونه آماری در برگیرنده 103 نفر از همین مادران بود که با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته در پژوهش عبارت بودند از: چک ­لیست علائم PTSD، پرسشنامه دلبستگی به خدا و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده. همچنین به منظور دریافت اطلاعات جمعیت شناختی از یک پرسشنامه محقق ساخته نیز استفاده شد. از رگرسیون گام به گام برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که دلبستگی ایمن به خدا و حمایت اجتماعی از سوی دوستان پیش‌بینی کننده علائم فشار عصبی پس از آسیب هستند. همچنین مشخص شد که متغیرهای سن و مدت زمان سپری شده از آسیب رابطه معناداری با متغیر ملاک ندارند. ­به نظر می­رسد عوامل معنوی و اجتماعی با کارکردهای چندگانه خود می­توانند تا حد زیادی در کاهش نشانه ­های استرس پس از آسیب موثر باشند.

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد
انصراف