امروز: دوشنبه، 3 آذر 1399

گزارش تصویری

مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم

" width="280" height="200" />
اولین جلسه از کارگاه مقدماتی آشنایی با اصول سنجش و اندازه گیری برگزار شد
" width="280" height="200" />
گزارش تصویری برگزاری کارگاه گونه شناسی مطالعات میان رشته ای و جایگاه آزمون سازی در آن
" width="280" height="200" />
انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات قرآن، حدیث و طب دانشکگاه علوم پزشکی تهران
" width="280" height="200" />
جلسه هم اندیشی مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم
" width="280" height="200" />
امضا تفاهم نامه بین سازمان قرآنی دانشگاهیان و مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه
" width="280" height="200" />
بازدید حجت الاسلام هوایی از مرکز مطالعات میان رشته‌ای رآن کریم و سازمان قرآنی دانشجویان کشور
" width="280" height="200" />
بازدید مسئولان کمیته امداد از مرکز مطالعات میان رشته‌ای قرآن کریم و سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور
" width="280" height="200" />
نشست هم اندیشی قرآن وسلامت
" width="280" height="200" />
ورود آخرین گروه از میهمانان خارجی همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن
" width="280" height="200" />
اختتامیه اولین همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم